Výkony nehrazené ZP

Řidičský průkaz po 65.roce věku, rozšíření a motocykly                                          390 Kč

Řidičský průkaz prvně, i profesní                                                                                690 Kč

Zdravotní způsobilost                                                                                                  690 Kč

Zdravotní průkaz                                                                                                          500 Kč

Zbrojní průkaz                                                                                                              840 Kč

Lázeňská léčba na vlastní náklady                                                                              580 Kč

Lékařská zpráva pro vlastní účely                                                                               210 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace a jiná administrativa                                              210 Kč

Soukromé cesty do zahraničí                                                                                      430 Kč

Očkování na vlastní žádost                                                                                          165 Kč

Přihláška na SŠ, VOŠ, VŠ                                                                                             160 Kč

Test na skryté krvácení do stolice-samoplátci                                                            100 Kč

Komerční pojištění                                                                                                        600 Kč

Ošetření/vyšetření nepojištěných osob                                                                       990 Kč

Očkování proti sezónní chřipce-na vlastní žádost                                                       170 Kč